Všeobecné obchodní podmínky

Aneb co je psáno, to je dáno

Všeobecné ustanovení

Společnost BAART, s.r.o., IČ: 273 47 532, se sídlem U Mlýna 149, 512 63 Rovensko pod Troskami je oprávněna provozovat letecké práce a vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále jen služby) dle platných právních norem ČR. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností BAART, s.r.o. a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která službu využije (dále jen pasažér). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele: www.vyletbalonem.cz

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi BAART, s.r.o. a kupujícím vzniká okamžikem potvrzení přijaté objednávky. Koupí zboží nebo služby kupující potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy BAART, s.r.o. uchovány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. BAART, s.r.o. se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám a zveřejňovat.

Předmět smlouvy (vyhlídkový let balónem)

Pasažér se s posádkou setká na předem domluveném místě. Obvykle ještě přejedeme na místo startu, které volíme podle aktuálního směru větru.
O místu startu a způsobu letu nebo zrušení a přeložení letu rozhoduje výhradně pilot balónu. Před startem udělí pilot bezpečnostní pokyny
a pasažéři jsou poučeni o chování během přípravy a letu balónem. Zároveň pasažér podepíše Záznam o letu, kde potvrdí, že byl včas seznámen
s Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi pro pasažéry. Během přípravy balónu k letu mohou pasažéři posádce pomáhat. Balón letí vždy ve směru větru, nelze předem určit jeho trasu a místo přistání pilot volí v poslední fázi letu. Doba letu je dána typem letenky a povětrnostními podmínkami. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem s ohledem na bezpečnost letu a přistání. Při zkrácení letu o více než 15 minut (dle typu letenky) je pasažérovi nabídnuto opakování letu nebo vrácení poměrné části ceny letenky. Balón je sledován doprovodným vozidlem, které zajišťuje návrat pasažérů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání následuje balonářský křest a pasažérům jsou vypsány křestní listy vzduchoplavců. Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí.

Cena

Platný ceník vyhlídkových letů a ostatních služeb je uveden na webových stránkách www.vyletbalonem.cz. Cena služby je vždy uvedena
na dokladu o zaplacení nebo na výzvě k platbě, včetně příslušné sazby DPH. Cenu za službu lze uhradit pouze způsoby, které jsou uvedeny
na www.vyletbalonem.cz.

Letenka a objednávka letu, dodání letenky

Let lze uskutečnit pouze s platnou letenkou vydanou společností BAART, s.r.o. Letenku si lze objednat na webových stránkách www.vyletbalonem.
cz, telefonicky, e-mailem, osobně na pobočkách společnosti BAART, s.r.o. (Liberec 28. října 278/46, Rovensko pod Troskami, Na Týně 180) nebo
u smluvních prodejců (jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách www.vyletbalonem.cz). Letenku si lze vyzvednout osobně na prodejních místech nebo je zaslána poštou na určenou adresu. Spolu s letenkou kupující obdrží Všeobecné obchodní podmínky, Informace pro pasažéry
a doklad o platbě. Platnost letenky je 1 rok. Po dohodě lze platnost letenky o 1 rok prodloužit s podmínkou úhrady případného meziročního navýšení cen.

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží, stornování letenky

Kupující může ve lhůtě 14 dnů od převzetí letenky písemně požádat o stornování letenky a vrácení peněz. Peníze budou vráceny osobě nebo
firmě, která letenku zakoupila a společnost BAART, s.r.o. si přitom účtuje manipulační poplatek 800,- Kč z každé letenky. Stejně tak u ostatního
zboží, kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty,
BAART s. r. o. pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak učinit, pokud nemá zpět své nepoškozené zboží nebo doklad o jeho
odeslání. Poštovné při vracení produktu hradí kupující. Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující,
v souladu s občanským zákoníkem, právo písemně odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí letenky. Kupující musí vydat BAART, s. r. o. vše,
co nákupem získal a BAART, s.r.o. má nárok na úhradu poštovného ve výši 200 Kč.

Provedení letu jinou firmou

V jednotlivých případech může společnost BAART, s.r.o. pro realizaci letu využít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpisy dle zákona
o civilním letectví. Ručení v takovém případě přejímá tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

Platné od 23. 5. 2022

Menu