Desatero kvalitního letu balónem

Jasně, stručně a přehledně!

1.

Kupující je při koupi letenky informován o maximálním počtu osob v koši a seznámen s obchodními podmínkami.

2.

V případě příznivých podmínek je let podřízen přáním pasažérů. Balón letí ve výškách od země do 500 m. Pokud to podmínky dovolí, vystoupá až 1000 m nad zem.

3.

Vyhlídkový let se koná při vhodném počasí pro let balonem. Dohlednost je větší než 10 km a celková délka letu je větší než 5 km.

4.

Doba letu může být zkrácena pouze po dohodě s pasažéry nebo v případě nenadálého zhoršení počasí, pokud by hrozilo, že let přestane být bezpečný.

5.

Každý pasažér, který letí poprvé, je po letu pokřtěn a získá křestní list vzduchoplavce. Křest má slavnostní charakter a jeho součástí je přípitek sektem.

6.

Všichni pasažéři jsou provozovatelem řádně pojištěni dle platných předpisů.

7.

Každý pasažér je před letem poučen o předpokládaném průběhu letu a možných rizicích.

8.

Maximální důraz je kladen na bezpečnost letu v každé jeho fázi a bezpečný návrat na zem.

9.

Platnost letenky je 1 rok a může být po dohodě prodloužena s podmínkou úhrady meziročního rozdílu ceny.

10.

Klient má právo nejpozději 3 dny před plánovaným startem zrušit svůj let a domluvit si jiný termín bez storno poplatků.

Menu