Bratři Montgolfiérové

Počátky balónového létání

bratri montgolfierove prvni let
Bratři Montgolfiérové
5. června 1783, první veřejnou let balónem na tržišti v Annonay

První veřejná ukázka letu stroje lehčího než vzduch se uskutečnila 4. června 1783 v Annonay ve Francii, když bratři Joseph a Jacques Montgolfierové vypustili do vzduchu první horkovzdušný balon. Vypozorovali, že kouř směřuje směrem vzhůru a papírový pytel umístěný nad oheň směřuje vzhůru taktéž díky tomu, že ho vytlačuje horký vzduch. Usoudili, že pokud by dokázali dostat to, o čem si mysleli, že je zvláštní plyn, do uzavřeného lehkého vaku, tento vak by se měl vznést do vzduchu. Bratři Montgolfiérové tak znovuobjevili teorii nadnášení, kterou poprvé formuloval řecký matematik a filozof Archimédes ve druhém století před naším letopočtem. Balón byl vyroben z papíru a taftu a byl zdola otevřený. Pokud byl hořící papír umístěn blízko k otvoru, balon se díky horkému vzduchu začal zvolna vznášet. Bratři testovali balony s objemem od 1,1 m3 do 18,4 m3, které dokázaly vystoupat až do výšky 183 metrů. Poté, co usoudili, že jejich experiment funguje, rozhodli se sestrojit velký balón s průměrem 10 metrů, který otestovali 4. června 1783 na tržišti v Annonay ve Francii. Balón, nazvaný Mongolfiere, se dokázal vznést do výše 2000 metrů a prvními pasažéry byli beran, kohout a kachna. Po tomto úspěchu bratři Montgolfierové odjeli do Paříže, kde vytvořili další velký balón. 19. září 1783 se ve Versailles vznesl první balon s posádkou, která byla v koši zavěšeném pod balónem, a kterou tvořil Pilatre Roziére a markýz d´Arlande. Let, jenž trval osm minut, se odehrál před králem Ludvíkem XVI., Marií Antoinettou a celým královským dvorem a přihlíželo mu dalších 130 000 zvědavců. Balón uletěl 3,2 kilometru, aby poté bezpečně dosedl s posádkou na zem.

Menu